วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักสูตรวิชาการทำตะกร้าจากเชือกฟาง
ระหว่างวันที่ 6-21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ บ้านหนองบัวคำ หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักสูตรวิชาการทำไม้กวาดจากแขม
ระหว่างวันที่ 6-15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

การศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 26 เดือน เมษายน  พ.ศ.2562
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2562
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู้สู่ชุมชน
วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2562
ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า ตำบลกุตาไก้  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งานกฐินอำเภอปลาปาก ถวาย ณ วัดป่านาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก

คณะครู กศน.อำเภอปลาปากร่วมงานกฐินอำเภอปลาปาก ณ วัดป่านาอุดม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘